Navigácia

Štvrtok 20. 6. 2019

Ticho šelestí vrbičie za mesačného svitu, potôčkom kľukatým voda po kameni žblnká. Krásne sú tie zákutia, keď jar sa skláňa k letu, rána, keď v zarosenej tráve pavúk siete tká.

Obec Vrbovce a celý vrbovčiansky región leží na slovensko-moravskej hranici v nádhernom prostredí Bielych Karpát. Neoddeliteľnou geografickou súčasťou tejto oblasti je aj chotár obce Chvojnica. Početné kopanice patriace k týmto osadám sú roztrúsené v labyrinte okolitých kopcov a údolí.

Kalendár

Počet návštev: 1162386

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie 3x tretí na OK v atletike boli pridané fotografie.

  Na OK v atletike sme skončili 3x na treťom mieste. Juraj Plaskoň - 60 m, Matúš Mihaljevič- skok do diaľky, 1000m.

 • V stredu 15. mája 2019 sa pätica najlepších "zdravoťákov z našej školy" z I. a II. stupňa zúčastnili regionálnej súťaže hliadok mladých zdravotníkov, ktorú poriada Červený kríž Senica, pod ktorý spadajú okresy Myjava, Senica i Skalica. Tento rok sa na súťaži stretlo 13 hliadok II. stupňa a 6 hliadok I. stupňa. Konkurencia bola samozrejme silná, ale my sme predviedli klasicky výborné výkony oboch hliadok, kde na praktickom poskytnutí prvej pomoci sme nestratili žiaden bod. Po celkovom zrátaní bodov sme získali dve 3. miesta.

 • Do galérie Rétorika boli pridané fotografie.

  Koncom marca si výborné rečníčky našej školy – Rebeka Patinková a Katka Valúchová, boli porovnať svoje umenie rečniť s najlepšími rétormi okresu Nové Mesto nad Váhom na súťaži Rétorická Lubina. Porota súťaže pochválila výkon našich dievčat a odobrila našu prihlášku do krajského kola. 24. ročník Štúrovho a Dubčekovho rétorického Uhrovca sa konal 3. mája 2019 za prítomnosti vzácnych hostí .

  V 1. kategórii odznelo 9 výborných rečníckych výkonov – žiaci si vyžrebovali text, ktorý sa v časovom intervale 15min. naučili takmer naspamäť a dotvorili záver, ktorý bol v mnohých prípadoch zaujímavejší, ako to dokončil sám autor. Výkony boli ozaj veľmi vyrovnané, určiť poradie rečníkov bolo veľmi ťažké, preto sme ani nemohli namietať, že sa Rebeka neumiestnila. Čo nás ale nemilo prekvapilo bolo, že medzi ocenenými rečníckymi výkonmi v 2. kategórii neodznelo meno Katky Valúchovej. Katarína podala úžasný vyrovnaný výkon v oboch kolách – pri prednese pripravenej i vyžrebovanej témy. Jej umiestnením na stupienkoch víťazov sme si boli istí nielen my, no i mnohí jej spolusúťažiaci a ich pedagógovia. Vyhodnotenie bolo pre nás studenou sprchou. Bohužiaľ, na rozdiel od matematiky, výkony v umeleckých súťažiach nie sú merateľné a hodnotenie je vždy subjektívne.

 • 3. mája sa uskutočnilo školské kolo HMZ I. a II. stupňa, na ktorej sa celkovo zúčastnilo 30 žiakolv - súťažiacich, 8 porotcov - bývalí žiaci a 8 poranených - žiaci 9. ročníka + p. uč. Mišíková, ktorá bola pri testových otázkach a KPR rozhodovala p. uč. Plešová.

  Všetci museli poskytnúť KPR, ošetriť 6 poranení a ovládať otázky o ČK a zdravovede. Najlepších päť z I. a II. kategórie nás pôjde reprezentovať na regionálne kolo do Senice 15. mája 2019.

  V I. kategórii:

  1. miesto: Anežka Drábeková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrbovce
  906 06 Vrbovce 147
 • Základná škola
  +421 34 62 83 215 - zástupca riaditeľa, zborovňa
  +421 34 65 48 005 - riaditeľ
  +421 34 65 48 006 - ekonómka
  0907 914 922 - vedúca školskej jedálne

  Materská škola
  +421 34 62 83 201

Fotogaléria